Nieuw Kwalificatiedossier Voertuigen en Mobiele WerktuigenInhoud


Het afgelopen jaar is er door onderwijs en bedrijfsleven gewerkt aan nieuwe flexibele kwalificatiedossiers voertuigen en mobiele werktuigen. In de sectorkamer MTLM zijn de volgende twee kwalificatiedossiers vastgesteld:

 Voertuigen en mobiele werktuigen, gewijzigd 2021 (niveau 2/3)

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 4)

In deze kwalificatiedossiers zijn 13 kwalificaties samengevoegd tot 3 kwalificaties. Met deze kwalificaties kan worden opgeleid voor verschillende beroepscontexten: autotechniek, bedrijfsautotechniek, mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers. De kwalificatiedossiers worden per 1 januari 2021 vastgesteld door de minister. Dat betekent dat de studenten per 1 augustus 2021 starten in deze kwalificaties.

Bekijk de volledige nieuwsbrief hier.