Sterk Techniek Onderwijs regio Amersfoort van start gegaan

December 15, 2021

Afgelopen woensdag vond in Amersfoort de aftrap plaats van het regionaal project Sterk Techniek Onderwijs (STO). De feestelijke start van dit vierjarige project is door ruim 140 mensen bezocht. Bedrijven, vmbo’s en mbo’s hebben zich gebundeld met het doel het techniekonderwijs op verschillende vlakken te bevorderen en te verbeteren.

Fedecom participeert in vijf regio’s die Sterk Techniek Onderwijs vormgeven, ook die van Amersfoort. Dankzij overheidsgeld kunnen dit jaar 71 regio’s in Nederland aan de slag gaan om technisch onderwijs sterk en vernieuwend te maken. Het doel? Onderwijzend personeel en leerlingen motiveren voor de keuze van een technische opleiding om zo op termijn de instroom van goed opgeleid personeel te stimuleren.

Bevorderen instroom personeel dankzij STO
De aanvang van het project in Amersfoort trok flink wat belangstelling van het onderwijs én het bedrijfsleven. Uiteraard zijn initiatieven als deze voor bedrijven zeer welkom. Een speerpunt van STO-Amersfoort is dan ook het bevorderen van de instroom van meer technisch opgeleid personeel voor ondernemingen in de regio. Niet verwonderlijk dat bedrijven op de eerste dag van het project acte de présence gaven en zich lieten informeren over de verschillende werkgroepen.

“Techniek is overal en voor iedereen”
De opening werd ingeleid met een toespraak van de heer Rolf Hut van de TU in Delft. Hij noemt zichzelf wetenschapper, knutselaar en geek. Hij benadrukte dat “techniek overal is en voor iedereen is”. Volgens hem kan innovatie ook heel goed uit eenvoudige huis-, tuin-, en keukenspullen bestaan. Aansluitend zijn de vier werkgroepen binnen het project voorgesteld. Zo wil de regio Amersfoort tijd en energie steken in het bevorderen van de instroom van leerlingen naar technisch onderwijs, nieuwe lesprogramma’s ontwikkelen, ondersteuning bieden aan docenten in het basisonderwijs en het verder professionaliseren van docenten in het technisch onderwijs. Dit uiteraard met de onmisbare hulp van bedrijven in de provincie.

Meer regio’s verdienen steun van Fedecom
Een week eerder, op donderdag 16 januari, vond de start plaats in de regio Zuidoost-Friesland. Fedecom is ook STO- partner is deze regio. Meer weten over Sterk Techniek Onderwijs in uw regio? Kijk hier voor meer informatie en achtergronden.

Tekst: van Dijk teksten

Deel dit bericht: