TIM VOOR
OUDERS

Welkom bij Tim. Deze site informeert over opleidingen in mobiele techniek. Dat zijn – kort gezegd- alle industriële machines op wielen. En dat is tegenwoordig een hightechvakgebied. De verschillende mobiele techniekopleidingen leveren goed opgeleide starters af, die allemaal meteen een baan vinden. Kortom: goed dat u hier zoekt naar een geschikte opleiding voor uw kind: mobiele techniek heeft de toekomst.  

Studeren aan het mbo

Een mbo-basisopleiding mobiele techniek duurt twee jaar. Er zijn verschillende startniveaus. Voor meer informatie over de niveaus in het mbo, kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid.

Stages

In het mbo is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Er zijn twee mbo-leerwegen: een theoretische en een praktische. De officiële namen voor de verschillende leerwegen zijn: de beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de theoretische bol-opleiding leer je het vak voornamelijk op school, de stages zijn korter. Je hebt het meeste contact met docenten of studenten. Kies je voor de praktische bbl-opleiding, dan kies je voor onderwijs gecombineerd met een startersbaan. Je hebt het meeste contact met collega’s of je werkgever. Bij deze leerweg krijg je een salaris, omdat je een aantal dagen in de week werkt voor een werkgever. Op www.stagemarkt.nl worden stageplekken aangeboden in de mobiele techniek.

Het mbo kent twee varianten: de beroeps opleidende leerweg (bol) en beroeps begeleidende leerweg (bbl). De studielast is met 1.600 uren per schooljaar gelijk. Het verschil tussen bbl en bol zit vooral in onderwijsuren en onderwijs gecombineerd met een baan. Daarnaast zijn er nog andere verschillen, bijvoorbeeld het ontvangen van salaris, recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart om gratis te reizen. 

De vrijheid en de afwisseling zijn het mooiste van het vak.

De beroepsopleidende leerweg (bol)

De meeste studenten in het mbo volgen een bol-opleiding. Studenten krijgen veel theorie in de schoolbanken en ook huiswerk mee naar huis. Studenten volgen een korte stage om praktijkervaring op te doen. Studenten kunnen gratis reizen met een ov-kaart, ook als zij minderjarig zijn. Studenten reizen namelijk vijf dagen per week naar school. 

De beroeps begeleidende leerweg (bbl)

Studenten in het mbo kunnen ook een bbl-opleiding volgen, mits zij 16 jaar of ouder zijn. Je gaat vooral werken en één of twee dagen naar school. Studenten leren vooral in de praktijk door zelf te doen en te ervaren. Studenten krijgen geen ov-kaart. Meestal krijgen studenten wel een reisvergoeding. Soms krijgen studenten ook een vergoeding voor de uren dat ze op school verblijven.

In de zomer werk je veel op locatie, ‘s winters in de werkplaats.

Evenveel uren, studielast gelijk

De studielast bij een bol-opleiding is minimaal 1.600 uren per schooljaar. Dat is wettelijk bepaald. Dit is inclusief uren voor huiswerk en zelfstudie. Bbl-studenten gaan deels naar school en maken huiswerk (850 uur per schooljaar), maar beginnen ook gelijk met werken (minimaal 610 uur per schooljaar). Daarnaast zijn er nog uren voor begeleiding. Studenten gaan ongeveer twee dagen naar school en de rest van de week aan het werk. De studielast is gelijk aan een bol-opleiding. 

Verschillen tussen bol en bbl

Sommige studenten vinden het prettiger om te leren door te doen. Andere studenten willen vooral theorie leren en met studiegenoten aan projecten werken. De verschillen op een rij: 

  • bol-studenten leren vooral door theorie, bbl-studenten door te doen 
  • bol-studenten gaan vaak naar school. bbl-studenten zijn meestal bij een werkgever 
  • bol-studenten hebben recht op studiefinanciering (vanaf 18 jaar) 
  • bol-studenten hebben recht op ov-jaarkaart (ook onder de 18 jaar) 
  • bbl-studenten hebben doorgaans een arbeidsovereenkomst en ontvangen salaris 
  • bol-studenten hebben vooral contact met studiegenoten, bbl-studenten juist contact met collega’s 

Opleidingen in mobiele techniek

Er zijn veel banen die te maken hebben met mobiele techniek. De beroepsgroep is opgedeeld in zes sectoren, landbouw, veehouderij, groen, tuinbouw, industrie & intern transport en infra. 

Groentechniek

Van minitrekkers tot bosmaaiers: jij kunt ze allemaal repareren en onderhouden. Je werkt voor hoveniers, campings of golfbaancomplexen, maar ook bij particulieren en biomassa-initiatiefnemers.

Industrie & Intern transport

Grondverzetmachines, kranen, hoogwerkers, heftrucks of stapelwagens: jij onderhoudt, repareert en keurt machines en transportmiddelen rondom een bouwplaats, in de werkplaats of in een magazijn.

Infra

Bij het aanleggen van wegen, dijken, kanalen en bruggen wordt gewerkt met hightech grondverzet- en bouwmachines. Maar Infra heeft ook betrekking op intralogistiek: interne transportoplossingen. Jij keurt, repareert en onderhoudt al deze machines.

Landbouwtechniek

Als landbouwtechnicus kom je op bedrijven voor voeder- en open teeltgewassen en verhelp je storingen. In de werkplaats werk je aan het onderhoud, de veiligheid en keuringen van landbouwmachines.

Tuinbouwtechniek

Je kent alle technische snufjes van tuinbouwmachines en installaties. Je werkt aan het onderhoud, verhelpt storingen en keurt machines en installaties voor de productie en oogst van bijvoorbeeld perk- en potplanten en snijbloemen.

Veehouderijtechniek

Je onderhoudt, keurt en repareert onder andere melkwinnings- installaties, mestrobots en voersystemen. Je werkt vaak op locatie bij de veehouder op het bedrijf.

Studie in Cijfers

Als u uw kind wil doorleren aan een mbo, is het handig om eens op de site www.kiesmbo.nl te kijken. Naast heel veel informatie over het mbo, is er ook een een link opgenomen naar de gegevens van Studie in Cijfers. Deze geeft objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.  Voor meer informatie klik hier.

Kosten

De overheid stelt elk jaar het wettelijk les- en cursusgeld vast dat studenten moeten betalen voor het volgen van een beroepsopleiding en maakt dat bekend via de site van de rijksoverheid. Daarnaast moet een student zelf leermiddelen (boeken, readers, schriften, mappen) aanschaffen voor het voorbereiden en volgen van de lessen of specifieke leermiddelen, zoals werkkleding of schoenen. Bij te weinig financiële draagkracht, zijn er oplossingen. Sinds 2016 is de Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen van kracht; scholen kunnen daardoor extra middelen van het rijk inzetten om minderjarige studenten te helpen bij de schoolkosten. Meerderjarige studenten kunnen studiefinanciering of een lening aanvragen. Voor meer informatie, klik hier.

De arbeidsmarkt

Er is een tekort aan goed opgeleide technici. In de praktijk betekent dat dat mbo’ers mobiele techniek al tijdens hun opleiding gevraagd worden te komen solliciteren. Zelfs mbo’ers die niet geslaagd zijn voor de opleiding hebben vaak toch een baan weten te vinden in de mobiele techniek. Meer weten, via deze link zijn nog meer cijfers te vinden.   

Open dagen

Ook ouders zijn van harte welkom op de open dagen. Klik op een van de logos voor meer informatie.