Voor actueel en relevant onderwijs die beter aansluit op de arbeidsmarkt, ontwikkelen we innovatieve onderwijscontent en leerbronnen in coproductie met bedrijven, brancheverenigingen en importeurs.

Het hart van Tim doet wordt gevormd door het practoraat en is de spil in de samenwerking. Naast het Practoraat zijn er drie pijlers te weten; Instroom studenten, onderwijsinnovatie en ontwikkeling lesstof.

Vanuit het practoraat worden er diverse activiteiten (projecten, onderzoek en kennisdagen) georganiseerd om innovatieve kennis te vergroten.
Projecten & Onderzoek

Studenten en docenten voeren samen met een bedrijf projecten en onderzoeken uit. Dit kan variëren tot het achterhalen van een technisch probleem of het ontwerpen tot het aanpassen van een machine.

Tim Waterstof Challenge
Tech In Motion – Tim Waterstof Challenge 2023

Voor onze partner scholen organiseert Tim jaarlijks de Tim Waterstof Challenge (artikel waarom Tim Waterstof Challenge organiseert) Kies een schaalmodel van een werktuig en bouw deze om naar een op waterstof voortbewegend werktuig. Dat is de opdracht voor de studenten. Hierin worden ze begeleidt door hun (praktijk) docenten.

Tijdens de maanden dat ze hieraan werken organiseert Tim 3 of 4 keer een ondersteunend bedrijfsbezoek. De bedrijven die we bezoeken zijn volop bezig met waterstof en de ontwikkeling hiervan. Zo krijgen studenten op een andere manier onderwijs in moderne technieken. Tim organiseert interessante bedrijfsbezoeken en vervolgens gaan de docenten en studenten met opgedane kennis aan de slag en verwerken deze kennis in hun schaalmodel.

De Tim Waterstof Challenge eindigt met een leuke dag waarop de studenten van alle deelnemende opleidingen hun modellen tonen. De op waterstof voortgedreven modellen worden getest op snelheid, trekkracht, behendigheid en functionaliteit.   

Waarom opleidingen mee doen aan onze Tim Waterstof Challenge, hoor en zie je hier.

Diesel brandstof onderzoeken bij een mechanisatiebedrijf

Studenten krijgen in dit project de volgende casus voorgelegd:

Bij een trekker gaf na 8000 draaiuren de brandstofpomp het op. Pomp werd open gemaakt en blijkt dat totaal versleten was. Dezelfde klant heeft een zelfrijdende aardappelrooier waarbij na 2000 draaiuren de verstuivers totaal versleten waren. Dat is ook extreem snel.

De trekker en rooier zijn altijd bij een erkend bedrijf in onderhoud geweest en er is sprake van de voorgeschreven filters en onderdelen. In de mechanisatie speelt de kwaliteit van o.a. brandstoffilters een belangrijke rol.

De vraag van de klant aan het mechanisatiebedrijf is of zij verder onderzoek willen doen naar de kwaliteit en samenstelling van de diesel brandstof die de betreffende klant gebruikt. Er is al wat dieselbrandstof afgetapt en deze is bijna geheel zwart van kleur

Onderzoek loopt nu en medio 2023 zal de uitkomst worden gepresenteerd.

Transmissie voor training openwerken

Een ander onderzoeksopdracht loopt bij de firma Heffiq. De Heffiq Academy gebruikt diverse modellen en open gewerkte componenten tijdens de trainingen. Het verzoek is om een transmissie open te werken (slijpen, boren, frezen enz.) die tijdens trainingen gebruikt kunnen worden.

Opdracht voor de studenten; Maak met behulp van de juiste gereedschappen een lesmodel van een transmissie.


Zelfrijdende spuit

Deze opdracht wordt opgepakt door studenten van Aventus in samenwerking met Abemec en Topcon. Studenten maken in afstemming met Abemec en Topcon een autonoom getrokken spuit en gaan het logo van Aventus spuiten op straat. Het voertuig rijdt autonoom (aansturing d.m.v. gps). Resultaat onderzoek!


PLM management

Studenten van Aventus lezen op afstand een New Holland trekker uit. Doel is om inzicht te krijgen hoeveel tijd de trekker op welk vermogen kan rijden. Onderzoek is nu in uitvoering.

Instroom studenten

Technici en monteurs mobiele werktuigen hebben een goede kans op een baan. De technieken worden geavanceerder en het werk blijft alsmaar toenemen, zowel in de agrotechniek als in de bouw en infra. Grote mobiele werktuigen als tractoren en bouwmachines moeten worden gebouwd, onderhouden en gerepareerd en daar zijn veel enthousiaste vakmensen voor nodig.

Om jonge mensen te interesseren en te informeren worden op de deelnemende Tim-scholen open dagen gehouden. Maar om de aanvraag naar goed opgeleide monteurs te voldoen moeten er meer inspanningen worden verricht. Daarvoor organiseren we als Tim, samen met scholen en bedrijven scholierenacties.

Scholieren van vmbo scholen uit het hele land worden uitgenodigd bij grote events van landbouw- of bouwmachines zoals de Agrotechniek Holland beurs op het Walibiterrein in Biddinghuizen of bij de TKD op het strand van Almere.

Jongeren kunnen hier kennismaken met het nieuwste arsenaal van mobiele machines.

Onderwijsinnovatie

Sinds de start van het project Tim Doet zijn er twee nieuwe opleidingen vormgegeven, de opleiding Technicus Agrotronica vanuit Aventus en Specialist Mobiele Techniek (SMT) vanuit Friesland College. Deze opleidingen zijn ontwikkeld om te kunnen aansluiten op de toenemende vraag naar zelfoplossend vermogen van medewerkers in de agrotechniek. Als monteur is het steeds meer van belang om niet alleen problemen op korte termijn te verhelpen. Maar ook om zelf op zoek te gaan naar de oorzaak van problemen of mogelijkheden voor ontwikkeling van besturingssystemen middels het testen van deze systemen en producten.

Technicus Agrotronica

Deze opleiding is vanaf 2019 ontwikkeld door een onderwijsprojectgroep van Aventus binnen de opleiding mobiele werktuigen. Vanaf augustus 2020 is gestart met deze opleiding. De opleiding richt zich op een specifieke groep studenten die land- en tuinbouwkennis met ‘hogere’ techniek zoals robotica wil combineren. Dit zijn kennis en vaardigheden die steeds meer gevraagd worden door bedrijven in de agrotechniek. Er wordt een combinatie gemaakt van vakken als besturingskunde, toegepaste wiskunde en kennis van materialen. Een concreet voorbeeld betreft de melkrobot, waar zowel kennis van automatiseren als van dieren is gewenst. De ambitie is om bedrijven middels deze opleiding werknemers te bieden met een mix van soft skills, met kennis van dier en plant aangevuld met landbouwtechniek en mechatronische vaardigheden. Specifiek wordt binnen deze opleiding ingezet op de doorstroom naar het hbo, middels verschillende keuzedelen worden studenten hiervoor klaargestoomd. Het is de bedoeling om in samenwerking met het bedrijfsleven veelal te werken vanuit casuïstiek op de werkplek, naast de reguliere stageplekken.

Specialist Mobiele Techniek

De opleiding SMT van Friesland College richt zich voornamelijk op ontwerpen van systemen/producten, voorbereiden (organiseren/tekenen) en het begeleiden van nieuwe systemen op de werkvloer. Het betreft een opleiding tussen engineering en mobiele werktuigen maar waarin ook onderdelen van autotechnicus aan bod komen. Studenten leren zowel technische als soft skills om technische innovaties op de werkvloer in samenwerking met een team van collega’s vorm te geven. Het in communicatie met klant en collega’s voldoen aan de wensen van de klant. Daarom is oplossend vermogen, het zien van kansen en innovatie noodzakelijk. Dit zijn nieuwe vereiste vaardigheden in vergelijking met monteur mobiele werktuigen. Studenten ontwerpen producten en systemen, begeleiden werkprocessen, bereiden werk voor en begeleiden onderhoudswerk. Een set aan vaardigheden waarmee studenten in een toenemende complexe omgeving hun werk kunnen uitvoeren. Een voorbeeld betreft het ontwerpen en maken van besturing die de spuitmonden van spuitsystemen (bij spuiten voor gewasbescherming) afzonderlijk kan bedienen en bij schuine percelen stapsgewijs en passend worden gesloten. Dit is een nieuw ontwerp en zal de student zelf moeten ontdekken. Het is de bedoeling om studenten zoveel mogelijk direct in bedrijven met daadwerkelijke casuïstiek aan de slag te laten gaan. De opleiding valt onder het dossier Middenkader Engineering, deze opleiding is gestart in 2018.

Ontwikkeling lesstof

Docenten uit diverse scholen in het hele land en technici uit het bedrijfsleven werken samen in ontwikkelteams aan de ontwikkeling van nieuwe actuele en innovatieve lesstof. Deze content wordt opgenomen in een bronnenbank en kan curriculumonafhankelijk en sector-breed worden ingezet: zowel in de verschillende opleidingen van alle ROC’s aangesloten bij het platform TIM als in het bedrijfsleven (leven-lang-ontwikkelen).

Binnen de mobiele werktuigen zijn diverse specialisaties te onderscheiden, het is een breed vak. Er wordt daarom content ontwikkeld voor de belangrijkste inhoudelijke thema’s, zoals elektrotechniek, besturingstechniek, hydrauliek, motormanagementsystemen, aandrijftechniek, dieseltechniek, mechanische systemen, transmissiesystemen, comfort en veiligheidssystemen, sensoren, actuatoren, robotica en GPS-techniek. Bij het ontwikkelen van de content wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande actuele kennis, trainingen/cursussen en demomateriaal van bedrijven. De uitkomsten van onderzoeksopdrachten en of projecten worden ook gebruikt om de inhoud van de bronnen te optimaliseren.