Tim slaat vleugels uit in Europa

December 21, 2021

Het onderwijsplatform Tim is behoorlijk op stoom gekomen in Nederland. Leermiddelen zijn gemaakt, contacten en kennisuitwisseling tussen sector en onderwijs zijn dagelijkse kost. Dankzij het platform is het mogelijk het bedrijfsleven te blijven voorzien van een constante instroom van goed opgeleid technisch personeel. Om het succes van Tim ook in Europa vorm te geven, is een plan ingediend bij de Europese Unie. Met het project Erasmus+ hoopt ‘Tim Europe’ subsidie te krijgen om een vierjarige samenwerking met meerdere Europese landen te financieren. Partner van het eerste uur: België. Wat beweegt onze zuiderburen om samen te werken aan Tim Europe? En hoe hebben zij Tim gevonden?

Het is allemaal begonnen op de beursvloer van de Belgische agrarische vakbeurs Agribex. Deze tweejaarlijkse beurs is dé ontmoetingsplaats van de hele landbouwsector in België en wordt gehouden in de Expohallen te Brussel. Op verzoek van Fedagrim, de Belgische Fedecom, heeft de hogeschool voor agrarisch onderwijs Thomas More, diverse malen een grote stand ingericht op deze vakbeurs. Een stand met liveactie, ingericht als een werkplaats waar studenten laten zien wat werken in de landbouwmechanisatie inhoudt. Tijdens de editie van december 2019 heeft Tim Nederland de stand bezocht en de Belgische collega’s ontmoet. De directe aanleiding om een verregaande samenwerking aan te gaan.

Vijf partners in Tim Europe waaronder België
Om de slagkracht van Tim in Europa maximaal te benutten, zijn alle Europese landen benaderd voor een samenwerking met Tim Europe. Dit heeft geleid tot een eerste samenwerking tussen vijf partners: België, Nederland, Polen, Hongarije en nu ook Zweden. De bedoeling is bestaande leermiddelen van Tim Nederland in de agrotechniek toegankelijk te maken voor branche- en onderwijspartners in Europese buurlanden. Leermaterialen worden vertaald en de boeken worden geïntroduceerd bij het beroepsonderwijs van de betreffende landen. Om de vertalingen en het Europese platform te kunnen betalen, hoopt Tim Europe dat het Erasmus+project wordt goedgekeurd.

“Sector vraagt om meer gespecialiseerde techniekers
Los van de goedkeuring van Europa voor het project, heeft België besloten samen te werken met Tim Nederland. Er zijn veel raakvlakken qua aanpak en structuren waardoor het educatief materiaal van Tim zeker vertaald wordt in het Vlaams, Waals en Duits. Volgens Rina Hulsbosch, docent en opleidingsmanager van de hogeschool Thomas More in Geel, is dit een manier om de handen ineen te slaan en de landbouwmechanisatie op zijn wenken te bedienen. “De sector vraagt om meer gespecialiseerde techniekers. In deze sector (in heel België) staan 700 vacatures open die bedrijven maar moeilijk ingevuld krijgen. Een samenwerking met Tim Nederland of straks Tim Europe, geeft de sector meer bekendheid en prikkelt jongeren om een opleiding te gaan volgen in de landbouwmechanisatie,” licht Rina toe.

Intensieve samenwerking met Tim Nederland
Rina is het aanspreekpunt van Tim Europe voor de scholen in België en ziet voornamelijk voordelen van de samenwerking. “Het vertalen van de lesboeken kost natuurlijk het nodige, maar het is véél goedkoper dan wanneer je goed lesmateriaal ‘starting from scratch’ moet ontwikkelen. Wij pakken dit op, los van de beslissing over het Erasmus+-project. Afgezien van het maken van vertalingen, gaan we intensiever samenwerken met Nederland. Er zijn al afspraken gepland om dat uitgebreider te bespreken en ook een Professionaliseringsdag voor docenten gaan we samen met Tim, in België, organiseren,” vertelt Rina.

Haast met vertalingen lesmateriaal
België heeft een beetje haast met het Erasmus+ project. De goedkeuring (of afwijzing) van het project zal in juli van dit jaar zijn. Rina: “Ik zie dat wel rooskleurig in. Ik ga ervan uit dat het wordt goedgekeurd. We moeten hoe dan ook vaart maken met de vertalingen van de boekjes. We hopen de lesboeken op de volgende editie van Agribex te kunnen presenteren. Dus vóór december 2021. Dat levert Tim Europe heel veel publiciteit op en geeft in korte tijd flink wat bekendheid, bij scholen en in de sector.”Agribex 2021, the place to be voor Tim. Bijna 100.000 bezoekers gaan straks kennismaken met Tech in Motion!

“Unieke kans voor sector en onderwijs”
“Wij zien de samenwerking met Tim als een unieke kans voor onze mechanisatie sector en het onderwijs in België en Europa. Méér jongeren aanspreken, méér instroom van personeel met -op termijn- een financiële structuur die de kosten kan dekken. De vierjarige subsidie geeft ons alvast een aardig duwtje in de rug om het agritechnische onderwijs nog beter te laten aansluiten op de praktijk,” sluit Rina enthousiast af.

Neem ook eens een kijkje op: www.thomasmore.be/landbouwmechanisatie

Tekst: Van Dijk Teksten

Deel dit bericht: