Actieplan SBB-stages voorkomt tekorten personeel nà crisis

December 27, 2021

Extra geld leerbedrijven voor leerbanen en stages

Blijven investeren in onderwijs is in tijden van crisis een uitdagende opgave. Bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden en de toekomst is door de gezondheidscrisis voor veel ondernemers onzeker. Voor jonge studenten is de huidige situatie reden voor veel stress. Studeren op afstand is lastig, het gemis van medestudenten speelt op en het studietraject staat onder druk. Zorgen over stages en leerbanen nemen toe bij studenten en zij-instromers.


Om mbo’ers, die een opleiding volgen of gaan volgen volop te steunen, heeft SBB een stage en leerbaan-actieplan opgesteld. Fedecom steunt dit plan en wil haar leden graag oproepen, juist in tijden van crisis, tijd, ruimte en geld vrij te houden voor stagiaires en studenten. Het onderwijs heeft het bedrijfsleven nodig en bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleid (toekomstig) personeel. Plaatsen voor BOL en/of BBL blijven hard nodig. Plaats een of meerdere stageplaatsen voor monteur Mobiele werktuigen op www.stagemarkt.nl. Als u daar al eens een stage aanbood, kijk uw account nog eens na en werk deze bij met actuele stages of leerbanen voor een BOL en/of BBL-student.


Extra geld leerbedrijven niet laten liggen!
Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) stelt financiële middelen ter beschikking om bedrijven aan te moedigen praktijk- of werkleerplaatsen te creëren. Met de Subsidieregeling Praktijkleren kunt u een bedrag van maximaal € 2.700, – per BBL’er verkrijgen. Afgezien van de overheid doet ook OOM letterlijk een duit in het zakje: dit fonds heeft extra geld te besteden aan BBL-studenten. Dankzij de zogenaamde TAM-vergoeding (Tijdelijke Additionele Maatregel) kan een bij OOM aangesloten leerbedrijf aanspraak maken op een extra bijdrage van € 1.250, – per student. Deze bijdrage komt bovenop de reguliere subsidie voor een BBL’er die op dit moment € 2.300, – bedraagt. Meer hierover leest u op de website van OOM.


Investeer in opleiding en training van toekomstig personeel
Het actieplan is niet voor niets opgesteld. Het is bedoeld om schooluitval en een tekort aan personeel te voorkomen. Voldoende technisch personeelsaanbod garanderen in onze sector, ook voor straks, ná de crisis. Elk initiatief dat hier een positieve draai aan geeft is welkom! De hoop van Fedecom is dat bestaande leerbedrijven zoveel mogelijk studenten blijven plaatsen en dat nieuwe leerbedrijven zich melden. Er is nog altijd een groep studenten die géén stage of leerbaan kan vinden. Dankzij de bijzondere overheidssteun moet het toch mogelijk zijn om ook deze studenten bij onze leden onder te brengen?


Stageplek of leerbaan nu aanbieden voor personeel straks
Fedecom vindt deze inspanning niet te ambitieus. Zou het niet fantastisch zijn als al onze mbo-studenten dit schooljaar hun stage of leerbaan kunnen vervolgen? En om de lat nog ietsje hoger te leggen: dat ook in het nieuwe schooljaar, straks in september, alle mbo’ers én vmbo’ers een stageplaats of leerbaan vinden? Onze sector is creatief, innovatief en heeft een blijvende behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Investeer in de toekomst, in en na de crisis: bied een stageplaats of leerbaan aan!


Tekst: Van Dijk Teksten

Deel dit bericht:

Volg ons op: