Expertisecentrum Aeres Tech ontvangt Innovam

January 17, 2022

In elke branche is men erbij gebaat dat examens voor studenten goed verlopen. Eerlijk, vakinhoudelijk en passend bij het niveau van de opleiding. Dit geldt voor de mobiliteitsbranche en voor mobiele werktuigen. Een monteur moet laten zien dat hij kan toepassen wat hij weet. En dat staat beschreven in een kwaliteitsdossier. SBB heeft de bestaande kwaliteitsdossiers herschreven en samengevoegd tot dossiers die bruikbaar zijn voor beide branches. Aanleiding om nader kennis te maken en te zien wat ze van elkaar kunnen leren.

Innovam is actief voor de mobiliteitsbranche. Net zoals het platform Tim dit voor de mobiele werktuigen is. Doel van deze kennismaking is om straks naar één examenmethode te gaan waar beide branches hun identiteit behouden. Met eenzelfde beoordeling, maar in de context en werkomgeving van het beroep. Met de wens het examen een herkenbare identiteit mee te geven, die past bij de opleiding en het beroep.

Verkenning samenwerking

Donderdagmiddag 28 oktober bezocht een delegatie van Innovam het praktijkcentrum in Ede. Uitleg en een rondleiding gaven meer inzicht en vormden een verkenning voor een verdere verbetering van de examinering. Het was een eerste aanzet om van elkaar te zien wat goed werkt en wat er beter kan. Het beste van twee methoden behouden om straks met één beoordelingssysteem tóch de eigen context en werkomgeving in het oog te houden. Dit om in beide situaties onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. 

Examenkwaliteit is voor beide partijen essentieel om het afnemen van examens herkenbaar en uitvoerbaar te houden. Daarom is een volgende afspraak gepland voor december. Dan is het de beurt aan Tim om een kijkje te nemen in de ‘examenkeuken’ van Innovam.

                                                                                                                               Tekst: Van Dijk Teksten

Deel dit bericht: