Start werkgroepen Sterk Techniek Onderwijs regio’s Amersfoort en Zeist

December 17, 2021

In het kader het techniekonderwijs te stimuleren heeft het kabinet 100 miljoen euro uitgetrokken voor kwalitatief en hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen bij de regionale planvorming.

Vanuit het landelijk platform Sterk Techniekonderwijs (STO) hebben diverse scholen en technisch bedrijfsleven uit de regio Amersfoort hun krachten gebundeld in het project: ’T is voor Tech’. Dit project wordt door Stichting TechNet Eemland gecoördineerd.

Vrijdag 14 februari zijn de verschillende werkgroepen van start gegaan op het Van Lodenstein College in Hoevelaken. De werkgroepen, 5 in totaal, hebben ieder een eigen ontwikkellijn. Fedecom is betrokken bij vier van de vijf werkgroepen. Deze werkgroepen zetten zich in voor respectievelijk: Het actualiseren, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; het professionaliseren en faciliteren van techniekdocenten; het motiveren van jongeren voor techniek; techniek zichtbaar maken binnen het primair onderwijs. Het 5e ontwikkelpunt omvat: Centrale organisatie en samenwerking, hierbij is Fedecom niet betrokken.

Vanuit de branchevereniging is Carla Alfrink, als projectassistent onderwijs, betrokken bij de ideeontwikkeling van het motiveren van jongeren voor techniek: “na de eerste bijeenkomst van STO Amersfoort zijn er in ieder geval al ideeën voor gastlessen en bedrijfsbezoeken, eind maart komen de werkgroepen weer bij elkaar voor verder overleg” aldus Alfrink.

Maandag 16 februari vond de eerste bijeenkomst van STO regio De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist plaats. De scholen in deze regio worden als ‘techniekarm’ beschouwd, desondanks is het doel om het onderwijs een grote rol te laten spelen door leerlingen te motiveren voor techniek te kiezen. De bij het project betrokken scholen hebben aangegeven zorg te willen dragen voor een grotere doorstroom van leerlingen naar een technische mbo-opleiding. De belangrijkste ambitie hierbij is misschien toch wel het bevorderen van een positief imago van de technische sector bij leerlingen. Ook moet er een hoogstaande samenwerking ontstaan tussen po, vmbo, mbo, brancheorganisaties, technische bedrijven en lokale overheden.

De eerste bijeenkomst van de regio De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist vond plaats bij het Christelijk College Zeist, een van de deelnemende scholen. Circa 40 enthousiaste afgevaardigden van scholen en bedrijfsleven waren aanwezig tijdens de eerste STO bijeenkomst voor deze regio. Ook diverse brancheorganisaties, waaronder Metaalunie en de NVKL, werden in Zeist vertegenwoordigd. MBO Midden Nederland is betrokken als opleider in het middelbaar beroepsonderwijs, binnen deze categorie waren ook Aeres en, vanuit Ede, Aeres Tech aanwezig.

Een nog meer volledig concept voor de opzet van het traject wordt verder uitgedacht. Vanuit het Aeres VMBO uit Maartensdijk gaf men aan in ieder geval een bezoek te zullen brengen aan de Technische Kontakt Dagen in Almere, deze worden gehouden van 11 tot en met 13 juni 2020.

Deel dit bericht: