Bert Jimmink sinds 1 maart Practor / Innovatiebegeleider bij TIM (Tech In Motion).

December 25, 2021

Zoals jullie waarschijnlijk weten is er enige tijd geleden door het ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld om vanuit TIM een practoraat op te richten. Bedrijven die aangesloten zijn bij de organisaties Fedecom, BMWT, Stichting KOM, Bouwend Nederland en vijftien onderwijsorganisaties zijn betrokken geweest bij de aanvraag van deze subsidie. Ook hebben bedrijven vanuit deze organisaties aangegeven te willen participeren binnen de diverse projecten van TIM.

Het moment van mijn aanstelling als Practor is denk ik goed om mij voor te stellen en mijn werkzaamheden onder jullie aandacht te brengen.

Wie ben ik en wat ga ik doen

Mijn naam is Bert Jimmink en ik ben werkzaam voor Aventus in Apeldoorn (MBO school). Ik heb gewerkt als docent voertuigentechniek (Automotive en Landbouwtechniek) en ben nu werkzaam als projectleider Sterk Techniek Onderwijs en sinds 1 maart ook als Practor bij TIM.

Een practor vervult een scharnierfunctie tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het MBO opleidt en vernieuwing van het onderwijs.

Vanuit het practoraat is het mijn taak om verbinding te maken met de branche en specifiek daar waar het gaat om Mobiele Werktuigen en studenten en docenten onderzoek laten doen bij diverse innovatieve trajecten. Deze innovaties kunnen plaatsvinden op het bedrijf of op school. Kern is dat studenten onderzoek gaan doen naar nieuwe innovaties om daar kennis en vaardigheden mee eigen te maken. Essentiële componenten daarin zijn: onderzoekend en samen lerend, kennisontwikkeling en kennisdeling.

In de periode vanaf nu tot aan de zomer wil ik de bedrijven benaderen die meegetekend hebben in de cofinanciering om kennis te maken en daar waar mogelijk verdere afspraken te maken. Ik hoop jullie binnenkort te spreken en kijk met veel enthousiasme uit naar onze samenwerking.

Vriendelijke groeten,

Bert Jimmink

Deel dit bericht:

Volg ons op: